productes

  • Vermiculite Flake

    Floc de vermiculita

    Floc de vermiculita és el nom del mineral brut de vermiculita i el nom general de vermiculita no expandida. Després d’extreure la vermiculita, s’eliminen les impureses i la superfície de la vermiculita queda escamosa. Per tant, va anomenar floc de vermiculita, que també s’anomena vermiculita de mineral en brut, vermiculita en brut, vermiculita en brut, vermiculita sense expandir i vermiculita sense escuma.